Επιστροφές Προϊόντων

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής προϊόντος και στην περίπτωση λανθασμένης επιλογής του. Αυτό είναι εφικτό, αρκεί να μην έχει καταστραφεί η εργοστασιακή συσκευασία του, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και μετά από επικοινωνία με το κατάστημα, να επιστραφεί εντός τριών ημερών από την παραλαβή. Τα νέα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη, ο οποίος μπορεί να κάνει νέα επιλογή, άμεσα μετά την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα. Στα προϊόντα προσφοράς, είναι αδύνατη η εφαρμογή της επιστροφής.